Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus

Lastenkoti Kotirauhan perustehtävänä on kasvattaa ja hoitaa Kotirauhaan sijoitettuja 0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kotirauhaan voidaan sijoittaa lapsia sekä avohuollon tukitoimenpiteenä että huostaanotettuina. Lisäksi tarjoamme jälkihuoltoa, perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa Kotirauhassa sijoitettuna olleille nuorille ja heidän perheilleen sekä tilapäishoitoa tuen tarpeessa olevien perheiden lapsille. Lastenkodin yhteydessä on perhetukiasunto.

Kotirauhan visio

Vuonna 2020 lastenkoti Kotirauha on edelleen kodinomainen ja lämminhenkinen koti, jonka arjessa kristilliset arvot ovat säilyttäneet merkityksensä. Kotirauhassa on käytössä toimivat sijaishuollon ja perhetyön mallit. Vahvuutemme on monipuolinen ja osaava henkilökunta, joka vastaa asiakaskunnan haasteisiin perheiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kotirauhassa kehitämme toimintaamme ja perhetyötämme.

Hoidon ja kasvatuksen arvot

Kodin eettiset arvot pohjautuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen. Arvostamme sekä lasta että lapsuutta. Kotirauhassa lapsen ja nuoren etu on kaikissa tilanteissa ensisijainen.

Turvallisuus

Kotirauhassa tarkoitamme turvallisuudella sitä, että lapsi saa kasvaa läheisyyttä antavassa, kodinomaisessa ympäristössä. Turvaamme hänelle ikä- ja kehitystason mukaisen kasvun sekä henkisen ja ruumiillisen koskemattomuuden. Tuemme lapsen ja hänen perheensä välistä suhdetta.

Vastuullisuus

Kasvatamme lapset kantamaan vastuuta ihmissuhteistaan ja käytöstavoistaan, kannustamme heitä päihteettömyyteen ja ympäristön kunnioittamiseen. Arvostamme kodissamme myös koulutusta ja työtä.

Suvaitsevaisuus

Kotirauhassa suvaitsevaisuus merkitsee avoimien asenteiden vaalimista ja myönteistä kiinnostusta nähdä erilaisuus rikkautena elämässä. Luomalla suvaitsevaisen ilmapiirin, opetamme lapsille tasa-arvoista ja kunnioittavaa suhtautumista lähimmäiseen sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Kotirauhassa vaalitaan omia perinteitä

Kodin juhlien ja kristillisten juhlapyhien vietto ruokakulttuureineen ovat tärkeässä osassa Kotirauhassa. Ovemme ovat aina avoimina entisille lapsillemme ja heidän perheilleen.

Tavoite

Kotirauhan toiminnan tavoitteena on turvata ja tukea lapsen yksilöllinen kasvu. Eri yhteistyötahojen kanssa pyrimme kasvattamaan lapsia vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen sekä oman elämän hallintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä meille sijoitettujen lasten perheiden, sijoittavan kunnan sosiaalitoimen ja koulujen kanssa.