Taustaa

Historia

Lastenkoti Kotirauha on perustettu vuonna 1939 Eino Kivilaakson kristillisen näyn pohjalta. Hän koki saaneensa tehtävän perustaa kristillisen orpokodin tytöille ja pojille. Lastenkoti Kotirauha ry:lle ostettiin kesällä 1939 Thesleff-suvun huvilarakennus ja Mäntylahden tilan noin kolmen hehtaarin maa-alue. Kotirauha sijaitsee edelleen samalla paikalla Heinolan kirkonkylässä. Nykyinen lastenkotirakennus valmistui kesällä 1983.

Kotirauhasäätiö

Lastenkoti Kotirauhaa ylläpitää Kotirauhasäätiö, jonka muodostaa säätiön hallitus. Hallituksen keskeisin tehtävä on ylläpitää lastenkotia ja sen toimintaa, valita vakituiset työntekijät sekä valvoa toiminnan laillisuutta.