Muut palvelut

SILTA-työskentely

Silta tulee ajatuksesta rakentaa SILTAA toisaalta lastenkodin, lapsen ja lapsen läheisten välille, toisaalta lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille.

SILTA työn tavoitteena on sijoitetun lapsen elämäntarinan eheytyminen sekä lapsen biologisten vanhempien ja lapsen osallistaminen oman elämänsä asiantuntijoina. SILTA- työ vahvistaa ammatillista omahoitajuutta. Menetelminä käytetään mm. sukupuuta ja elämänjanaa.

Tukihenkilötoiminta

Lakisääteisen jälkihuollon lisäksi Kotirauha järjestää tarvittaessa ennalta ehkäisevää tai kuntouttavaa tukihenkilötoimintaa Kotirauhassa sijoituksessa olleille lapsille. Tukihenkilötoiminnassa lapsi ja tukihenkilö tapaavat asiakkaan omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastamisen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia ja ne tapahtuvat yleensä kerran viikossa tai parin viikon välein. Tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä jokapäiväisissä asioissa. Tukihenkilön tehtävät ja rooli vaihtelevat asiakkaan senhetkisten tarpeiden mukaan.

Jälkihuolto

Jälkihuollon palvelut suunnitellaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja ne toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja viranomaisten kanssa. Kotirauhassa jälkihuoltoa järjestetään asiakkaan tulevaisuuden toiveita ja tarpeita yhdessä arvioiden. Annamme henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta arjessa selviytymiseen ja itsenäisen elämän taitoihin. Ohjaamme ja tuemme asiakkaita myös taloudellisissa asioissa sekä omien voimavarojen löytämisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Perhetyö

Lastensuojelulaissa perhetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi perheen kotona tehtävää työtä, joka voi olla keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Kotirauhan perhetyöntekijä tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tarvittaessa järjestää lapselle hänen kasvuaan ja kehitystään tukevaa ja edistävää toimintaa. Kotirauhan perhetyössä yhdistyy käytännön apu ja psykososiaalinen tuki. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen.

Kotirauhassa avohuollon tukitoimena järjestettävän koko perheen sijoituksen lähtökohtana on perheen kuntoutuminen. Sijoituksen aikana perhettä pyritään voimaannuttamaan, tukemaan ja ohjaamaan siten, että se voi palata mahdollisimman nopeasti takaisin kotiin.