Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus

Lastenkoti Kotirauhan perustehtävänä on kasvattaa ja hoitaa Kotirauhaan sijoitettuja 0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kotirauhaan voidaan sijoittaa lapsia sekä avohuollon tukitoimenpiteenä että huostaanotettuina. Lisäksi tarjoamme jälkihuoltoa, perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa Kotirauhassa sijoitettuna olleille nuorille ja heidän perheilleen sekä tilapäishoitoa tuen tarpeessa olevien perheiden lapsille. Lastenkodin yhteydessä on perhetukiasunto.

Kotirauhan visio

Lastenkoti Kotirauha on vuonna 2023 kodinomainen ja turvallinen sijaishoitopaikka, jossa lapsi on keskiössä ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Henkilökunta on sitoutunutta, motivoitunutta ja ammattitaitoista. Kotirauha on arvostettu työnantaja ja yhteistyökumppani. Lastenkoti Kotirauhan arjessa toteutuvat kristilliset arvot.

Hoidon ja kasvatuksen arvot

Lastenkoti Kotirauhan arvoja ovat kodinomaisuus, turvallisuus, luotettavuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus.

Turvallisuus

Kotirauhassa tarkoitamme turvallisuudella sitä, että lapsi saa kasvaa läheisyyttä antavassa, kodinomaisessa ympäristössä. Turvaamme hänelle ikä- ja kehitystason mukaisen kasvun sekä henkisen ja ruumiillisen koskemattomuuden. Tuemme lapsen ja hänen perheensä välistä suhdetta.

Vastuullisuus

Kasvatamme lapset kantamaan vastuuta ihmissuhteistaan ja käytöstavoistaan, kannustamme heitä päihteettömyyteen ja ympäristön kunnioittamiseen. Arvostamme kodissamme myös koulutusta ja työtä.

Suvaitsevaisuus

Kotirauhassa suvaitsevaisuus merkitsee avoimien asenteiden vaalimista ja myönteistä kiinnostusta nähdä erilaisuus rikkautena elämässä. Luomalla suvaitsevaisen ilmapiirin, opetamme lapsille tasa-arvoista ja kunnioittavaa suhtautumista lähimmäiseen sekä erilaisuuden hyväksymistä.

Kotirauhassa vaalitaan omia perinteitä

Kodin juhlien ja kristillisten juhlapyhien vietto ruokakulttuureineen ovat tärkeässä osassa Kotirauhassa. Ovemme ovat aina avoimina entisille lapsillemme ja heidän perheilleen.

Tavoite

Kotirauhan toiminnan tavoitteena on turvata ja tukea lapsen yksilöllinen kasvu. Eri yhteistyötahojen kanssa pyrimme kasvattamaan lapsia vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen sekä oman elämän hallintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä meille sijoitettujen lasten perheiden, sijoittavan kunnan sosiaalitoimen ja koulujen kanssa.